שמרו על קשר!

א.ע. קבלני בניין

רחוב האצטדיון 21, קרית חיים, חיפה

050-5841111 | 077-4958141 

פקס: 077-4958147

© 2014 
 

  • Facebook Metallic
  • Google+ Metallic

א.ע קבלני בניין  aakablan1@gmail.com | רחוב האצטדיון 21 קרית חיים, חיפה | 050-5841111 | 077-4958141 |  פקס: 077-4958147